January 13, 2010

prolog.

propaganda bermula.
penuh dengan kekuatan dan kelemahan tersendiri.

prolog untuk menguasai segala hal.

kuasa pemangkin untuk meraih sokongan dan kehormatan.

No comments: